Opłata za postój

Opłata za postój

35,00 zł

Proszę wypełnić formularz danymi osoby lecącej

*
*

Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych nie będący stałymi użytkownikami lotniska lub nie posiadający podpisanej umowy abonamentowej obowiązani są do uiszczenia opłaty postojowej za postój statku powietrznego na czas dłuższy niż 6 godzin. Opłata postojowa za każdy rozpoczęty dzień (a w przypadku pierwszego dnia za rozpoczętą siódmą godzinę) postoju na terenie lotniska wynosi 35 zł.

Metoda płatności

i-moje

Aeroklub Bielsko-Bialski

ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała
woj. Śląskie, Polska

NIP: 547-15-13-894

Konto bankowe
ING Bank Śląski 96 10501070 1000 0001 0004 1953

Projekt i wykonanie: eFabryka.net