Regulamin

1.  W ciągu 14 dni od zakupu vouchera (jeżeli nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany termin na jego realizację) kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, informując o tym Aeroklub Bielsko-Bialski w formie pisemnej wysyłając pismo pocztą na adres siedziby lotniska ul.Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko-Biała lub na adres lotywidokowe@epba.pl. Wpłacona kwota zostanie zwrócona w sposób, w jaki płatność została dokonana.
 
2. Voucher jest wystawiany imiennie. Nie podlega on wymianie na środki finansowe. Nie może być on odsprzedany czy przekazany komuś innemu.
 
3. Ważność vouchera widnieje na voucherze. Nie podlega ona przedłużeniu (wyjątkowe sytuacje są rozpatrywane indywidualnie).
 
5. Aby umówić się na lot, należy skontaktować się z nami telefonicznie, poprzez stronę epba.pl lub mailowo minimum miesiąc przed planowanym lotem. Na każdy dzień lotny jest ograniczona ilość miejsc.

6. Aeroklub kontaktuje się maksymalnie 5 razy, w celu umówienia terminu.

7. Voucher uważa się go za wykorzystany wówczas gdy klient zarezerwował termin i nie stawił się na lotnisko bez uprzedniego poinformowania organizatora o tym fakcie, nie później niż 24h przed realizacją lotu.
 
8. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z powodów niezależnych od organizatora, Aeroklub może w każdym momencie zmienić termin realizacji lotu, także w przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych lub innego zdarzenia niezależnego od organizatora może on odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obu przypadkach ustala się nowy termin a klient nie może żądać od Aeroklubu zwrotu kosztów np. dojazdu czy noclegu.
 
9. Do lotu dopuszczeni są pasażerowie o masie ciała nie większej niż 100 kg. Waga pasażera może być sprawdzana przed wykonaniem lotu. W sytuacji gdy z powodu przekroczenia wagi realizacja lotu jest niemożliwa voucher uważa się za wykorzystany.
 
10. Pilot odmówi wykonania lotu z osobą, której stan wskazuje na spożycie środków odurzających – środki za zakupiony lot / voucher nie zostaną wówczas zwrócone.
 
11. Osoby niepełnoletnie powinny stawić się na lot wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Opiekun powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zgoda na lot powinna być podpisana po okazaniu dowodu.

Metoda płatności

i-moje

Aeroklub Bielsko-Bialski

ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała
woj. Śląskie, Polska

NIP: 547-15-13-894

Konto bankowe
ING Bank Śląski 96 10501070 1000 0001 0004 1953

Projekt i wykonanie: eFabryka.net