Opłata za lądowanie

Opłata za lądowanie

50,00 zł

Proszę wypełnić formularz danymi osoby lecącej

*
*

Na lotnisku ABB obowiązuje opłata za starty w wysokości 50 zł bez wcześniejszego zgłoszenia. Istnieje możliwość opłaty w formie ryczałtu - po wcześniejszym zawarciu umowy z ABB.
Opłaty w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania pasa, dróg kołowania, oraz stojanek.

Metoda płatności

i-moje

Aeroklub Bielsko-Bialski

ul. Cieszyńska 321
43-300 Bielsko-Biała
woj. Śląskie, Polska

NIP: 547-15-13-894

Konto bankowe
ING Bank Śląski 96 10501070 1000 0001 0004 1953

Projekt i wykonanie: eFabryka.net